0. Εισαγωγή

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται εδώ απευθύνονται αποκλειστικά σε εταιρικούς πελάτες. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου openshop.gr, το οποίο λειτουργεί από την επιχείριση OpenShop Foundation και εδρεύει στην οδό Μαγκριώτου 3, Νέα Σμύρη Αττικής, στην Ελλάδα, με αριθμός ΓΕΜΗ: 66799303000 και ΑΦΜ: 113540174.

H επιχείριση OpenShop Foundation συνάπτει συμβάσεις μόνο με νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με έγκυρο και ενεργό επαγγελματικό ΑΦΜ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν συνάπτεται σύμβαση.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους κάτωθι όρους διότι η χρήση και οποιαδήποτε συναλλαγή κάνετε μέσω του ανωτέρω ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους και συνεπάγεται ότι έχετε αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του.

Η επιχείρηση OpenShop Foundation διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ενημέρωσης αυτών των όρων χρήσης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν αλλαγές, μέσω του παρόντος ιστότοπου. Διευκρινίζεται ότι οι μεταβαλλόμενοι όροι δεν καλύπτουν προγενέστερες παραγγελίες.

1. Παρεχόμενες πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών

Η επιχείρηση OpenShop Foundation λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση που παρέχονται στον ιστότοπό του openshop.gr σχετικά με την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται κατά περίπτωση για κάθε προϊόν και υπηρεσία που διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης OpenShop Foundation, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών από παραδρομή, που οφείλονται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα.

Η επιχείρηση OpenShop Foundation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστοτόπου της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Η επιχείρηση OpenShop Foundation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

2. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση OpenShop Foundation αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο openshop.gr και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του ιστοτόπου.

Η επιχείρηση OpenShop Foundation ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ιστοτόπου ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η επιχείρηση OpenShop Foundation ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Δηλώσεις Χρήστη

Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του ιστοτόπου είναι ακριβείς. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της επιχείρησης OpenShop Foundation ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση του ιστοτόπου και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο.

Η επιχείρηση OpenShop Foundation δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Χρήστη, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

4. Καταχώρηση παραγγελίας

Για να καταχωρήσετε μια παραγγελία επιλέξτε από τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών ή από την αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών τους κωδικούς προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν και τοποθετήστε τους στο καλάθι αγορών. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τη μέθοδο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τιμολόγησης, αν χρειάζεται, και κάποια σημείωση/σχόλιο που πιθανόν έχετε για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελία σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο όπου θα αναγράφονται οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων πραγματοποιείται η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας. Κατά τη εξέλιξη της παραγγελίας, θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία θα περιγράφουν την πρόοδο της παραγγελίας, μέχρι την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας θα λάβετε ένα αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

5. Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας

Εάν η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνεργατών και να ζητήσετε την ακύρωση ή την αλλαγή της παραγγελίας. Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί ή έχει δρομολογηθεί η αποστολή της, δηλαδή έχει φύγει από την αποθήκη της επιχείρησης OpenShop Foundation, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνεργατών για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες επιλογές.

Εάν, μετά την παραγγελία, διαπιστώσουμε ότι τα παραγγελθέντα εμπορεύματα ή υπηρεσίες δεν είναι πλέον διαθέσιμα, χωρίς δική μας υπαιτιότητα ή εάν δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, ή λόγω ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων εμποδίων δεν είναι εφικτή η εκτέλεση της παραγγελίας ενημερώνουμε αμέσως τον αγοραστή για τη μη διαθεσιμότητα και εξετάζουμε, από κοινού με τον αγοραστή, το ενδεχόμενο προσφοράς εμπορευμάτων ή υπηρεσιών ισοδύναμης ποιότητας και τιμής. Εάν ο αγοραστής απορρίψει την ισοδύναμη προσφορά ή δεν ενδιαφέρεται για ισοδύναμη προσφορά έχει δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Στην περίπτωση που ο αγοραστής αποσυρθεί από τη σύμβαση οι πληρωμές που έχουν ήδη παραληφθεί από εμάς θα επιστραφούν στον αγοραστή αμέσως.

6. Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: Εξοφλήστε την παραγγελία μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της Viva Wallet. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το όνομα του κατόχου και τον αριθμό της κάρτας, τον τριψήφιο αριθμό CVV που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας καθώς επίσης και την ημερομηνία λήξης. Οι κάρτες που γίνονται αποδεκτές είναι Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club και American Express, ανεξαρτήτως από την εκδότρια τράπεζα.

Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό: Εξοφλήστε την παραγγελία σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

 Τράπεζα IBAN Δικαιούχος
 Alpha Bank GR32 0140 3650 3650 0200 2006 039 Ζαχαρόπουλος Χρήστος
 Εθνική Τράπεζα GR50 0110 1530 0000 1530 0108 477
 Πειραιώς GR82 0172 0360 0050 3607 2867 745
 Eurobank GR14 0260 3830 0001 7020 0149 303
 Τράπεζα Αττικής GR40 0160 2670 0000 0008 5104 047

Πληρωμή με μετρητά: Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά μόνο όσα παραστατικά δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ προ ΦΠΑ.

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: Εξοφλήστε την παραγγελία μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της Viva Wallet. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το όνομα του κατόχου και τον αριθμό της κάρτας, τον τριψήφιο αριθμό CVV που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας καθώς επίσης και την ημερομηνία λήξης. Οι κάρτες που γίνονται αποδεκτές είναι Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club και American Express, ανεξαρτήτως από την εκδότρια τράπεζα.

Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό: Εξοφλήστε την παραγγελία σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

 Τράπεζα IBAN Δικαιούχος
 Alpha Bank GR32 0140 3650 3650 0200 2006 039 Ζαχαρόπουλος Χρήστος
 Εθνική Τράπεζα GR50 0110 1530 0000 1530 0108 477
 Πειραιώς GR82 0172 0360 0050 3607 2867 745
 Eurobank GR14 0260 3830 0001 7020 0149 303
 Τράπεζα Αττικής GR40 0160 2670 0000 0008 5104 047

Πληρωμή με μετρητά: Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά μόνο όσα παραστατικά δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ προ ΦΠΑ.

7. Διατήρηση της κυριότητας

Τα παραδιδόμενα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της επιχείρισης OpenShop Foundation μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αγοραστής δεν μπορεί να εκχωρήσει, να επεξεργαστεί, να αναδιαμορφώσει ή δεσμεύσει εμπορεύματα ή/και αντικείμενα από αυτά χωρίς τη συγκατάθεση της επιχείρισης OpenShop Foundation ως ασφάλεια. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να χειρίζεται τα εμπορεύματα με προσοχή για όσο διάστημα παραμένουν στην κυριότητά της επιχείρισης OpenShop Foundation.

8. Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί. Παραγγελίες που καταχωρούνται τις εργάσιμες ημέρες, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, μέχρι την 13:00 και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι διαθέσιμα και έχουν διευθετηθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις, παραδίδονται συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην πόλη της Αθήνας και εντός δύο εργάσιμων ημερών στις περισσότερες κεντρικές περιοχές. Στα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές και στις περισσότερες ευρωπαϊκές τοποθεσίες οι παραγγελίες παραδίδονται εντός τριών έως πέντε εργάσιμων ημερών. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα τα οποία αναμένονται ή/και είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας, για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους παράδοσης. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματική αποστολής επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας.

9. Μέθοδοι αποστολής

Η αποστολή των εμπορευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρεις τρόπους:

Αποστολή με μεταφορική επιλογής του OpenShop Foundation: Η ανάθεση της μεταφοράς των εμπορευμάτων γίνεται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μεταφορών. Ο πελάτης ζητάει προσφορά για το κόστος των μεταφορικών μέσω της φόρμας παραγγελίας και αμέσως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενημερώνεται για το κόστος αποστολής. Αν ο πελάτης αποδεχτεί το κόστος αποστολής μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του μέσω της φόρμας παραγγελίας. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στο ισόγειο της διεύθυνσης αποστολής του παραλήπτη χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο παραλήπτης υποχρεούται να τα παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να τα οδηγήσει στη θέση προορισμού τους.

Αποστολή με δική μου μεταφορική: Για την αποστολή της παραγγελίας με μεταφορική επιλογής του πελάτη, ο πελάτης επιλέγει “Αποστολή με δική μου μεταφορική” μέσω της φόρμας παραγγελίας. Όταν ο πελάτης ολοκληρώσει την παραγγελία του, ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις ημέρες και τις ώρες όπου η μεταφορική του πελάτη μπορεί να παραλάβει την παραγγελία.

Παραλαβή από το κατάστημα: Για την παραλαβή της παραγγελίας από το φυσικό κατάστημα, ο πελάτης επιλέγει “Παραλαβή από το κατάστημα” μέσω της φόρμας παραγγελίας. Όταν ολοκληρώσει την παραγγελία του, ο πελάτης, ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις ημέρες και τις ώρες που μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του. Για την παραλαβή εμπορευμάτων από το φυσικό κατάστημα απαιτείται να έχει προηγηθεί παραγγελία.

10. Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή του σε εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί μόνο εάν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη και άθικτη την αυθεντική συσκευασία. Οι επιστροφές για αυτές τις περιπτώσεις είναι με δική μας δαπάνη, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνεργατών προκειμένου να σας αποστείλουμε το σωστό προϊόν.

11. Επιστροφή λόγω επίκλησης ελαττώματος

Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε επειδή πιστεύετε ότι είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνεργατών, για να μας ενημερώσετε και να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εάν ένα προϊόν έχει δηλωθεί ελαττωματικό από εσάς, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος της για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από τους κατάλληλους τεχνικούς. Στην περίπτωση που δεν διαγνωστεί κάποιο ελάττωμα από τους αρμόδιους τεχνικούς ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις διαγνωστικού ελέγχου. Θα ενημερωθείτε προκαταβολικά για τις ενδεχόμενες χρεώσεις κατά την επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνεργατών. Οι αποστολές από και προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης είναι με δικά σας έξοδα.

12. Προστασία δεδομένων

Η επιχείρηση OpenShop Foundation σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία Ν.4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την αποτροπή διαρροών, αλλοίωσεων, ζημιών, απώλειας, διαβίβασης και πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη και από οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμητών
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Γνωστοποίηση: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Διαβάστε περισσότερα.